REGULAMIN USŁUGI

SMS Premium Rate

Regulamin usługi SMS PREMIUM RATE:

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez Fundację Fundację Psi Los im. Joanny Krupińskiej, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rolniczej 4/23, NIP 6772363579, REGON 122405024, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000396864.

Usługi oferowane są wszystkim Klientom posiadającym telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające pobieranie i eksploatację treści przesyłanych i udostępnianych przez Fundację Psi Los.

Przed dokonaniem płatności SMS Klient powinien upewnić się:
a) Czy w jego telefonie komórkowym pozostało wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do odczytania wybranej treści. W przypadku gdy ilość pamięci jest zbyt mała, treść zostanie zamówiona i opłacona jednak Klient nie będzie mógł dokonać jej odczytania;

b) Czy posiadany telefon jest poprawnie skonfigurowany, umożliwiając odbieranie wiadomości SMS. Informacje dotyczące poprawnej konfiguracji telefonu Klient uzyska kontaktując się z swoim Operatorem;

c) Czy dana treść jest oferowana dla posiadanego przez niego modelu telefonu komórkowego;

d) Czy posiada inne urządzenie elektroniczne pozwalające na odebranie treści.

Usługa jest zamawiana poprzez wysłanie SMS o ściśle określonej treści na numer SMS Premium.

Koszt wysłania jednej wiadomości SMS Premium zależny jest od Numeru Premium pod który jest wysyłana:
a) wiadomość  wysłana pod numer 75480 – koszt 5.00 PLN netto (6.15 PLN brutto);
b) wiadomość wysłana pod numer 79480 – koszt 9.00 PLN netto (11.07 PLN brutto);
c) wiadomość wysłana pod numer 92022 – koszt 20.00 PLN netto (24,60 PLN brutto);

Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.

Wiadomość SMS Premium może być wysłana wyłącznie za pośrednictwem aktywnej karty SIM.

Klient korzysta z Usługi poprzez wysłanie na wskazany numer SMS Premium wiadomości w formie SMS o ściśle określonej treści.

Treść SMS służąca zrealizowaniu zamówienia jak również odpowiedni numer SMS Premium wskazane są na stronach Fundacji Psi Los opisujących Produkt.

W odpowiedzi na wysłanego SMS z zamówieniem, Klient otrzymuje link za pomocą którego pobiera na swoje urządzenie zamówiony produkt tj. treść multimedialną.

Fundacja Psi Los nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie SMS w przypadku gdy Klient będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu w czasie 6 godzin od wysłania zamówienia.

Fundacja Psi Los nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Klienta wynikające z wysłania wiadomości niezgodnie z niniejszym regulaminem lub informacjami zawartymi na odpowiednich stronach Fundacji Psi Los.

Fundacja Psi Los nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Klienta kodu zamówienia bądź wybranie błędnego numeru SMS Premium lub telefonu.

Jeśli pierwsza próba zamówienia Usługi przy pomocy wiadomości SMS Premium nie powiodła się, Klient zobowiązany jest zaniechać dalszych prób. Fundacja Psi Los nie bierze odpowiedzialności za kilkukrotne próby zamówienia, w tym za ewentualne koszty poniesione z tego tytułu.

Informacje wyświetlanie w Serwisie Fundacji Psi Los w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego nie stanowią oferty sprzedaży jakiegokolwiek towaru lub usługi i i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.

Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia kodu dostępu Klient nie otrzyma SMS, należy złożyć reklamacje pod adresem e-mail: kontakt@psilos.org. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania.

Wszelkie reklamacje związane z niewłaściwym działaniem mechanizmu głosowania, niewłaściwym wpisaniem treści SMS-a lub niepoprawnie pobranej opłacie należy zgłaszać pisemnie na adres kontakt@psilos.org

Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.