POMÓŻ

Przekaż 1% podatku
psom z Krakowa…

Jeżeli chcecie Państwo pomóc psom z Krakowa przekażcie 1% swojego podatku na rzecz Fundacji „Warta Goldena” Wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000395734 koniecznie z dopiskiem „Psy z Krakowa” w rubryce „Cel szczegółowy 1%”. Uzyskane środki posłużą poprawie losu bezdomnych i pokrzywdzonych zwierząt.

Wesprzeć Fundację mogą podatnicy składający zeznania podatkowe PIT: 28, 36, 36L, 37, 38, 39. Prosimy zaznaczyć krzyżykiem wyrażenie zgody na możliwość podania Fundacji Państwa danych, dzięki temu będą mogli Państwo zweryfikować, czy Państwa pieniądze dotarły (rubryka 125 w PIT-37, 304 w PIT-36, 128 w PIT-28, 60 w PIT-38, 53 w PIT-39).

Fundacja „Warta Goldena”, w dniu 6 stycznia 2015 roku otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego OPP i znajduje się w Wykazie Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kto może przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:

  • płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
  • płatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • płatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Wzory deklaracji podatkowych

PIT-28

PIT-36

PIT-36 L

PIT-37

PIT-38

PIT-39

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

1. Wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1%

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP„) wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku – wpisujemy tam numer KRS 0000395734

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym podaje dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot – w rubrykę wpisujemy „Psy z Krakowa

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38).

3. Złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował „za duży” 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze – wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy „weźmie” różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).