PODPISZ PETYCJĘ

Fundacji Karuna

6 GŁÓWNYCH POSTULATÓW

SKUTECZNE I HUMANITARNE ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA BEZDOMNOŚCI PSÓW I KOTÓW.

 

 

1. Obowiązkowe czipowanie

Wprowadzenie obowiązku znakowania (czipowania) psów i kotów będących pod opieką: właścicieli, organizacji, których celem statutowym jest ochrona zwierząt oraz schronisk, do których trafiają zwierzęta na zlecenie gminy w dniu odłowienia bezdomnego zwierzęcia jeśli jest nieoznakowane lub jeśli czip, który zwierzę posiada jest nie wprowadzony do bazy, co uniemożliwia identyfikację właściciela.

 

2. Obowiązkowa kastracja

Wprowadzenie obowiązku kastracji psów i kotów trafiających do schronisk na zlecenie gminy, w terminie 1 miesiąca od przyjęcia do schroniska, jeśli prowadzący lekarz weterynarii nie określi przeciwwskazań zdrowotnych do przeprowadzenia zabiegu u konkretnego osobnika, potwierdzonych badaniami.

 

3. Podatek od zwierząt rozrodczych

Wprowadzenie obowiązkowego podatku w wysokości 1 000 zł rocznie od każdego posiadanego zwierzęcia  zdolnego do rozrodu i zwolnienia od uiszczania wymienionego podatku właścicieli tych zwierząt, które są jednocześnie wykastrowane jak i skutecznie oznakowane, co zostanie potwierdzone rejestracją w istniejących bazach danych.

 

4. Obowiązek finansowania kastracji przez gminy

Nałożenie na gminy ustawowego obowiązku przeznaczania puli środków w uchwalanym corocznie Programie Opieki Nad Zwierzętami i Przeciwdziałania Bezdomności, przeznaczanych na zabiegi kastracji i znakowania psów i kotów będących pod opieką mieszkańców o najniższych dochodach, co uniemożliwia samodzielne sfinansowanie zabiegu kastracji i znakowania. Przy czym środki przeznaczane na przeciwdziałanie bezdomności (kastracje i znakowanie zwierząt właścicielskich) powinny być równoważne środkom przeznaczanym corocznie na odławianie i utrzymywanie zwierząt w schroniskach.

 

5. Transport odławianych zwierząt

Wprowadzenie przepisu jednoznacznie zakazującego gminom wywożenie odławianych bezdomnych zwierząt do schronisk położonych poza powiatem w którym jest położona dana gmina.

 

6. Bezwzględny zakaz utrzymywania zwierząt domowych na uwięzi

Najwyższy czas, aby pies, gatunek społeczny został uwolniony z łańcuchów, linek, sznurków, które uniemożliwiają mu realizowanie podstawowych potrzeb gatunkowych. Zdecydowana większość Polaków wyraża sprzeciw temu zjawisku i oczekuje stosownych zmian w tym aspekcie w Ustawie o Ochronie Zwierząt.