ARCHIWUM

Wolontariat

Wolontariat –  jest dobrowolnym, bezpłatnym i świadomym działaniem na rzecz innych.

Wierzymy, iż nie trzeba nikogo przekonywać, jak wiele korzyści może osiągnąć organizacja ze współpracy z wolontariuszami. W wolontariuszach tkwi ogromny potencjał, niezależnie od tego jak duże doświadczenie mają pracownicy danej organizacji czy instytucji. Wolontariusze wprowadzają do pracy korzystny element zróżnicowania, nowe perspektywy oraz pomysły. Myślenie o pracy wolontariuszy w kategoriach szerszych niż tylko uzupełnienie pracy zatrudnionych na etat, na pewno doprowadzi do pojawienia się nowych pomysłów oraz powstania nieograniczonych możliwości dla rozwoju każdej organizacji.

Wolontariat był, jest i zawsze będzie potrzebny. Na szczęście w naszym kraju rozwija się dość prężnie, choć trzeba zauważyć, że w krajach zachodnich jest on popularny na wiele szerszą skalę. W naszym kraju nie mamy takich tradycji związanych z tego typu świadczeniem pomocy, co jednak nie przeszkadza przede wszystkim młodym osobom tak licznie wstępować do tego typu organizacji. W porównaniu z krajami zachodnimi jednak wolontariat u nas nie jest tak rozpowszechniony, co związane jest głównie z brakiem tradycji wolontariatu (która powinna być przekazywana z pokolenia na pokolenie). Co więcej, jest u nas bardzo powszechne dążenie do zaspokajania najpierw własnych potrzeb, dlatego dbamy o swoją karierę zawodową, pracę, dzięki której będziemy mogli kupić dom, mieszkanie czy samochód. Te wszystkie czynniki na pewno przyczyniają się do tego, że w naszym kraju jest nieco mniejsze zainteresowanie wolontariatem. Jednak mimo to, z roku na rok, przybywa osób chcących pomagać innym zupełnie bezinteresownie i dziś jest to blisko 4 miliony Polaków.

Regulamin Wolontariatu Fundacji Psi Los

Porozumienie o Wykonywaniu Świadczeń Wolontarystycznych

Zaświadczenie o Wykonywaniu Świadczeń przez Wolontariusza