Rozliczenie zbiórki publicznej 2012/2013 | Fundacja PSI LOS

Oficjalny Partner Medialny Fundacji Psi Los


Kwota:

Regulamin przekazywania darowizn

Kwota:

Rozliczenie zbiórki publicznej 2012/2013

Kraków, dnia 13 styczeń 2014

.
ROZLICZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NR 131/2012

Poniższe rozliczenie dotyczy zbiórki publicznej prowadzonej
w okresie od 6 grudnia 2012 roku do 15 grudnia 2013 roku.

 

1. Dobrowolne wpłaty na konto bankowe

W czasie trwania zbiórki publicznej darczyńcy przekazali dobrowolne wpłaty na specjalne konto bankowe w wysokości: 31.633,31 zł

Zebrane środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami poprzez zakup karmy, odżywek, środków medycznych, leków, smyczy, obroży oraz sfinansowanie kastracji, sterylizacji i leczenia.

2. Dobrowolne wpłaty do puszek kwestarskich (skarbon)

W czasie trwania zbiórki publicznej do zaplombowanych puszek kwestarskich darczyńcy przekazali łącznie: 2.494,42 zł

Zebrane środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami poprzez zakup karmy, odżywek, środków medycznych, leków, smyczy, obroży oraz sfinansowanie kastracji, sterylizacji i leczenia.

W czasie trwania zbiórki publicznej za zebrane środki (wpłaty na specjalne konto bankowe, datki do puszek kwestarskich) Fundacja zakupiła karmę, na kwotę 7.034,41 zł. leki, obroże, smycze, legowiska na łączną kwotę 609,20 zł., na leczenie zwierząt przeznaczono 17.262,81 zł, pozostałe usługi dla zwierząt (hotele dla leczonych psów, szkolenie przewodników, higieniczne  itp.) to kwota 8.835,51 zł.

3. Dary w naturze

W czasie trwania zbiórki publicznej darczyńcy przekazali dary w naturze (sucha karma, mokra karma), które zostały wykorzystane w całości na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej łącznie: 364,30 kg (szacunkowa wartość 2100,00 zł) oraz dary rzeczowe.

Zebrane dary w naturze zostały przeznaczone dla bezdomnych zwierząt bytujących w przytulisku w Harbutowicach, w schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu

4. Koszty przeprowadzenia zbiórki

Koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki publicznej wyniosły łącznie: 385,80 PLN

Oryginał rozliczenia w wersji do pobrania