Rozliczenie zbiórki publicznej 2011/2012 | Fundacja PSI LOS

Oficjalny Partner Medialny Fundacji Psi Los


Kwota:

Regulamin przekazywania darowizn

Kwota:

Rozliczenie zbiórki publicznej 2011/2012

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie
Decyzji nr 279/2011 z dnia 29.11.2011 r.

1. Celem zbiórki jest pozyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami poprzez:

  1. zakup karmy, odżywek środków medycznych, lekarstw, aparatury medycznej oraz smyczy, obroży, misek, legowisk, środków czystości,
  2. finansowanie sterylizacji i kastracji zwierząt,

2. Zbiórka trwała od dnia 29.11.2011 r. do dnia 30.11.2012 r. i przebiegała w następujących formach:

  1. dobrowolne wpłaty na specjalne konto w banku PKO,
  2. zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
  3. zbiórki darów w naturze.

3. Oświadczamy, że zebrane ofiary były zużytkowane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4. W czasie trwania zbiórki publicznej darczyńcy przekazali dobrowolne wpłaty na specjalne konto bankowe w wysokości: 9919,22 zł

5. W czasie trwania zbiórki publicznej do zaplombowanych puszek kwestarskich darczyńcy przekazali łącznie: 1787,57

6. Zebrane środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami poprzez zakup karmy, odżywek, środków medycznych, leków, smyczy, obroży oraz sfinansowanie kastracji, sterylizacji i leczenia.

7. W czasie trwania zbiórki publicznej za zebrane środki (wpłaty na specjalne konto bankowe, datki do puszek kwestarskich) Fundacja zakupiła karmę (336,00 kg), leki, obroże, smycze na łączną kwotę 8851,40 zł oraz pokryła koszty związane z leczeniem zwierząt

8. W czasie trwania zbiórki publicznej darczyńcy przekazali dary w naturze (sucha karma, mokra karma), które zostały wykorzystane w całości na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej łącznie: 1046,24 kg (szacunkowa wartość 5020,00 zł)

9. Zebrane dary w naturze zostały przeznaczone dla bezdomnych zwierząt bytujących w przytulisku w Harbutowicach, w przytulisku w Bukownie, w przytulisku w Zbludowicach.

10. Koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki publicznej wyniosły łącznie: 848,78 zł.

11. Niewykorzystane środki pozostałe na specjalnym koncie bankowym Fundacji w wysokości 2006,61 zł zostaną przeznaczone na realizację celów na które nie udało się zebrać całości środków tj. zakup kardiomonitora dla krakowskiego schroniska (540,00) i akcja Blondyni (1466,61).

Oryginał rozliczenia w wersji do pobrania