Polityka prywatności | Fundacja PSI LOS

Oficjalny Partner Medialny Fundacji Psi Los


Kwota:

Regulamin przekazywania darowizn

Kwota:

Fundacja Psi Los im. Joanny Krupińskiej gwarantuje najwyższe standardy
ochrony danych oraz bezpieczeństwo transakcji darczyńcom.

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (wraz z późniejszymi zmianami) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji Państwa darowizn na rzecz Fundacji Psi Los im. Joanny Krupińskiej.

Fundacja Psi Los im. Joanny Krupińskiej zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane są wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Fundacji.

Darczyńca przekazując dobrowolną darowiznę na rzecz Fundacji Psi Los im. Joanny Krupińskiej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych na wyciągu z rachunku bankowego dla celów realizacji wpłaty darowizny (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Fundacjia Psi Los im. Joanny Krupińskiej nie będzie udostępniać innym osobom oraz podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn. W zestawieniach otrzymanych wpłat publikowanych na naszych stronach internetowych może znaleźć się jedynie kwota przekazanej darowizny oraz data księgowania środków na rachunkach bankowych Fundacji. W przypadku publikacji dokumentów księgowych np. faktur VAT dane osobowe opiekunów zwierząt widniejące na dokumentach będą zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Nie zbieramy informacji, które pozwolą na identyfikację naszych użytkowników, chyba że dobrowolnie zdecydowali się oni na ich udostępnienie przez nasze strony internetowe, e-mail, telefon, poprzez dołączenie się do grona naszych darczyńców lub przez pocztę tradycyjną. Jeśli już zdecydowali się Państwo udostępnić nam te informacje, zapewniamy ich pełną poufność. Jeżeli przetworzenie udostępnionych nam danych wymaga udziału trzeciej strony (np. banku, poczty) korzystamy z najwyższej jakości usług, zapewniających maksymalne bezpieczeństwo danych. Rejestrujemy niektóre informacje od osób, które nawiązały z nami kontakt po to, aby otrzymać od nas informacje, zwróciły się do nas z prośbą o pomoc, po to, aby móc udzielić informacji albo oczekiwanej pomocy. Nigdy nie przekazujemy tych informacji nikomu innemu, ani nie używamy tych informacji do innych celów.

Wpłaty darowizn realizowane przez Dotpay

Dotpay oferuje jeden z najbezpieczniejszych systemów obsługi płatności on-line. Dzięki wysokiej klasy zabezpieczeniom nie ma możliwości przechwycenia danych przekazywanych za pośrednictwem witryny internetowej. Użytkownicy strony mają absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z naszym serwisem. Zabezpieczenia funkcjonują w przypadku każdej przeglądarki internetowej. W systemie nie są przechowywane żadne informacje dotyczące dostępu do kont bankowych lub numerów kart kredytowych. Informacje te wprowadzane są wyłącznie na oficjalnych stronach banków oraz u operatorów kart płatniczych.

Wpłaty darowizn realizowane przez PayPal

PayPal to jedna z najbezpieczniejszych platform płatniczych świata. Ponad 10-letnie doświadczenie w sektorze płatności online zaowocowało opracowaniem skutecznych metod ochrony danych. Państwa dane finansowe (numer rachunku i karty) są bezpieczne, ponieważ zapisane są w zaszyfrowanej postaci na bezpiecznych serwerach. Dzięki temu nie musicie Państwo udostępniać ich osobie otrzymującej lub wysyłającej płatność. Aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo, wszystkie transakcje są monitorowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez zespół specjalistów PayPal do spraw bezpieczeństwa. Ich zadaniem jest identyfikacja podejrzanych czynności i zachowań oraz ochrona użytkowników PayPal przed nieautoryzowanymi transakcjami.

Wpłaty darowizn realizowane przez Alior Bank

Alior Bank to ogólnopolski, uniwersalny bank, który obsługuje wszystkie segmenty rynku w ramach pionu detalicznego i biznesowego. Bank oferuje szeroki asortyment produktów bankowych. Oprócz tradycyjnych kanałów dostępu do oferty banku, klienci mogą korzystać z bankowości internetowej oraz telefonicznej, a także z mobilnego dostępu do konta za pomocą telefonu komórkowego. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz politykę prywatności i bezpieczeństwa znajdą Państwo na stronach internetowych banku.

Wpłaty darowizn realizowane przez Bank PEKAO S.A.

Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz politykę prywatności i bezpieczeństwa znajdą Państwo na stronach internetowych banku.

Jakie informacje zbieramy za pośrednictwem naszych stron internetowych?

Nasza strony internetowe znajdują się na serwerze internetowym 2be.pl. Informacje na logach naszych stron nie umożliwiają personalnej identyfikacji, nie staramy się także połączyć tych informacji z rzeczywistymi osobami, które przeglądają nasze strony. Nasz serwer zbiera informacje na temat daty i czasu odwiedzin na naszych stronach, a także adresu serwera z którego weszli Państwo na nasze strony. Możemy także zapisywać informacje (anonimowo) o ruchach, które użytkownicy wykonują na naszych stronach. Wykorzystujemy te informacje do poprawy jakości naszych stron i oceny statystyk, takich jak pory dnia i dni tygodnia, podczas których panuje wzmożony ruch na naszych stronach, a także do zobaczenia popularności różnych działów. Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy, ani nie udostępniamy w żaden inny sposób list mailingowych uzyskanych przez nasze strony internetowe, ani żadnych innych informacji, które mogą posłużyć do zidentyfikowania danych osobowych.

Prawa własności intelektualnej do znaków towarowych i treści na naszych stronach internetowych

Wraz z naszymi partnerami zastrzegamy sobie wszelkie prawa do znaków towarowych, treści chronionych prawami autorskimi i treści w inny sposób chronionych prawami własności intelektualnej opublikowanych na naszych stronach internetowych. Treści takie mogą być pobierane wyłącznie dla celów osobistych i niekomercyjnych i wszelkie tak pobrane treści nie mogą być kopiowane, adaptowane, ani w żaden inny sposób poddawane działaniom zastrzeżonym dla właścicieli ich praw własności intelektualnej bez naszej uprzedniej zgody.

Wykluczenie odpowiedzialności

Fundacja Psi Los im. Joanny Krupińskiej wyklucza odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wynikać z użytkowania przez Państwa treści umieszczanych na naszych stronach internetowych. Obejmuje to zrzeczenie się odpowiedzialności za wszelkie straty bezpośrednie i pośrednie, w tym między innymi straty wynikające ze szkód ubocznych lub wtórnych.

Uwaga!
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

____
ostatnia aktualizacja 10 sierpień 2013
.